สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
แถลงจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 43
นายกอบกิจ ธรรมนุชิต รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมด้วย พ.ต.อ อุดมศักดิ์ เปลี่ยนขำ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดมหาสารคาม และผศ. ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม...
รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ที่ห้องประชุมวรรณกลาง ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 มิถุนายนา 2561 สถาบันการพลศึกษา...
รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย
ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทยที่ห้องประชุมวรรณกลาง ชั้น 2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม สถาบันการพลศึกษา...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร 3 สถาบัน ครั้งที่ 3 เมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ณ สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner