สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
พิธีเปิดกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม
พิธีเปิดกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม     พิธีเปิดกีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 43 ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 . นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...
รูปภาพ
งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้บริหาร นักกีฬา บุคลากร
เมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชฎัภมหาสารคาม นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักกีฬา นำโดย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ในครั้งนี้...
รูปภาพ
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 พลศึกษาเกมส์ ณ จังหวัดมหาสารคาม.................................................................................................................................................................................................เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา...
รูปภาพ
ต้อนรับรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม คนใหม่
ต้อนรับรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม คนใหม่ คณาจารย์ บุคลากร สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ต้อนรับ นายกอบกิจ ธรรมานุชิต รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม คนใหม่ ...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner