สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่บริจาคโลหิต ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ที่บริจาคโลหิต ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ กรรมการวิทยาเขต...
รูปภาพ
พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร 2561
พิธีซ้อมรับ พระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์ กรรมการวิทยาเขตรักษาการแทน...
รูปภาพ
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561
สถาบันการพลศึกษาวิทยามหาสารคาม จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561  ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม                    
รูปภาพ
วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2561 ชมรมกระบี่กระบอง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม ได้ร่วมแสดงในงานวัน วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ (ค่ายศรีพัชรินทร)  จังหวัดขอนแก่น                
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner