สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อว่า สถาบันฯยุคใหม่ใส่ใจปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการ เครือข่าย สถาบันอุดมศึกษารู้เท่าทันปัญหาแอลกอฮอล์ ภายใต้ชื่อว่า สถาบันฯยุคใหม่ใส่ใจปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์เมื่อ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดรายงานตัวนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรีประเภททั่วไป รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดรายงานตัวนักศึกษาที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญาตรีประเภททั่วไป รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560ตามที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา...
รูปภาพ
ศิษย์เก่าวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม รุ่นที่ 20 ได้นำ ชุดกีฬา มามอบให้กับนักกีฬาตัวแทน จังหวัดมหาสารคาม
 ศิษย์เก่า สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม รุ่นที่ 20 ได้นำ ชุดกีฬา มอบให้แก่นักกีฬาตัวแทน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อไปเข้าร่วมกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดสงขลา " ในระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมวรรณากลางเล็ก...
รูปภาพ
โรงเรียนมหาวิชานุกุล ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามประชุมหารือในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ในโครงการ “ ลดเรียนเวลา เพิ่มเวลารู้ ” ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนมหาวิชานุกุล ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามประชุมหารือในการทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ในโครงการ “ ลดเรียนเวลา เพิ่มเวลารู้ ” ประจำปีการศึกษา 2560 นายกษม บุญบรรจง ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกุล ประชุมหารือกับ ผศ.ดร.ศรีเกษมอุ่นประดิษฐ์...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner