สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

Thai English

นักศึกษา | บุคลากร | ศิษย์เก่า | ผู้สนใจเข้าศึกษา   

       หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการวันสำคัญของชาติ (วันพ่อ) “ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาสถาบัน ถวายเป็นพระราชกุศล”
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการวันสำคัญของชาติ (วันพ่อ)  “ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน พัฒนาสถาบัน ถวายเป็นพระราชกุศล”  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการวันสำคัญของชาติ (วันพ่อ)  “ ร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงารสัมมนา อบรมวิจัยก่อนออกปฎิบัติการสอน 2
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงารสัมมนา อบรมวิจัยก่อนออกปฎิบัติการสอน 2 ณ ห้องประชุมเดชภิมล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงารสัมมนา อบรมวิจัยก่อนออกปฎิบัติการสอน 2  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน...
รูปภาพ
ถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการ ปลูกด้วยใจรัก ภักดี
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการ ปลูกด้วยใจรัก ภักดี ต้นไม้ของพ่อ 2560 เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ บริเวณพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดโครงการ ปลูกด้วยใจรัก ภักดี ต้นไม้ของพ่อ...
รูปภาพ
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ประจำปี 2560
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูมวยไทย กระบี่กระบอง ประจำปี 2560  เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สนามฟุตซอล มุสิกะวงษ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา...
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรมบัญชีกลางฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากองวิจัยตลาดแรงงานโทรทัศน์ครู13 ฟอนต์แห่งชาติ 
bulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbulletbullet
spinner